Team Building – 2019

Một chuyến đi gắn kết, đong đầy cảm xúc. Nơi các thành viên của gia đình NÚI HỒNG GROUP có thêm cơ hội để cùng hoạt động, khám phá, vui chơi, hiểu về nhau hơn.