NÚI HỒNG GROUP cùng các nhà hảo tâm đồng hành chống Covid-19

NÚI HỒNG GROUP vinh dự đồng hành cùng các nhà hảo tâm trao tặng dụng cụ – vật tư y tế tới đội ngũ chống dịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương.