Kịch bản “Bong bóng Bất Động Sản” khó lặp lại!

Ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội cho biết: “Chúng tôi tự tin rằng thị trường BĐS Việt Nam vẫn giữ được nhịp tăng ổn định. Bong bóng BĐS được tạo ra bởi các hoạt động cho vay và đầu cơ không kiểm soát. Sự tăng trưởng này không ở mức nguy hiểm hay mất kiểm soát, mà hoàn toàn nằm trong vùng an toàn”.