Cập nhật hạ tầng dự án Queen Home An Phú – ngày 12/11/2020

Đáp ứng sự mong đợi của quý khách, dự án Khu dân cư Queen Home An Phú đang hoàn thiện những bước quan trọng trong việc triển khai hạ tầng.