Bình Dương: Rộng mở những tuyến đường huyết mạch…

Giao thông đi trước một bước, giao thông là huyết mạch của nền kinh tế, từ những năm đầu tái lập, Bình Dương đã cho thấy tầm nhìn chiến lược trên con đường phát triển của tỉnh nhà bằng việc đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng giao thông, từ đối nội đến đối ngoại. Và, thực tế giao thông của Bình Dương hôm nay đã khá hoàn thiện, đồng bộ, kết nối liên tỉnh, liên vùng, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội ngày một đi lên.