Bất động sản Thuận An nhộn nhịp theo sức bật của công nghiệp, thương mại dịch vụ

Trong 9 tháng năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp và thương mại dịch vụ của thành phố Thuận An tiếp tục tăng trưởng mạnh. Đây là động lực kích thích thị trường bất động sản khu vực nhộn nhịp trong thời gian qua.