Đón sóng BĐS miền Tây: đầu tư bền vững vào tỉnh thành nào để sinh lời lớn?

Căn cứ theo chính sách đầu tư của Chính phủ vào hạ tầng giao thông, theo dấu chân của các doanh nghiệp bất động sản vào việc phát triển dự án quy mô, nhà đầu tư sẽ tìm được ‘miền đất hứa’ sinh lời.