BÌNH DƯƠNG: CÒN NHIỀU DƯ ĐỊA TĂNG THU TỪ BẤT ĐỘNG SẢN

Theo phân tích dự báo của các chuyên gia kinh tế, thời gian từ nay đến cuối năm 2020, thị trường bất động sản ở Bình Dương vẫn đang có sức hút mạnh mẽ các nhà đầu tư, với hàng chục dự án bất động sản đã được phê duyệt và đang được triển khai tại các KCN, khu dân cư. Đây cũng được xem là dư địa khá lớn để tăng thêm nguồn thu, bổ sung, bù đắp những khoản hụt thu vào ngân sách nhà nước trong năm 2020 .